MARKNADSLEDANDE NÄR DET GÄLLER BEVATTNING Startsida | PlatskartaKontakta ossVar handlar man | E-post
Platssökning
> Termordlista
> FAQ
 
Senaste företagsnyheter
Nyheter
Evenemangskalender
Pressområde

Vattningsguide
Design & Installation
Underhåll
Välja företag
Vattenhanteringstips
Min urvalsguide

Produkter
Våra lösningar

Service
Spridardesign
Teknisk support
Var handlar man

Support
Fråga en expert
Handböcker


Startsida > Bevattning for särskilt > Installation guide > Bevattningsinstallation

Bevattningsinstallation
Print the webpageTell a friend

Det är mycket viktigt att inhämta fullständig och korrekt information på platsen som ska bevattnas.
Detta är en hörnsten i utformningen av bevattningskvaliteten hos ditt system och precisionen är beroende av hur verklighetstrogen din planritning är.


Installera i fem steg


1. Rita upp din planritning

Använd följande punkter för att förbereda din planritning:
• ett plant underlag
• ett rutark
• ett måttband
• kompasser
• en penna
• en tuschpenna
• en linjal
• ett suddgummi

 
Hämta
Automatic irrigation system design guide  
(PDF:1,8 Mo)
Automatic irrigation system installation guide 
(PDF:1,6 Mo)contours de la maison et limites du jardinBörja rita skissen över din trädgård genom att markera huset och tomtgränsen.

Rita in gångar, verandor etc. och använd ett hörn på huset som referenspunkt.
Markera de områden som ska bevattnas och de ytor som inte ska vatten. Markera även var träd, buskar, häckar och rabatter finns på tomten.

plan au propre
När du har en färdig planritning överför du den till ett nytt rutark.


2. Välja spridare

Spridare väljs efter kastradie och flöde.....
choix des
arroseursSpridarflödena bör överlappa om ytan ska täckas helt.

Det perfekta avståndet mellan två spridare är det samma som kastradien.

I den här utformningen finns tre zoner som ska vattnas:
• Två zoner (grön och blå) som täcker in mer än fem meter på varje sida: Du bör välja roterande spridare.

• En zon (röd) som täcker en yta som är mindre än fem meter på varje sida. Du bör välja pop-up spridare.


Arrosage localisé
Mikrobevattning
Arrosage à jets
fixes
pop-up spridare
Arrosage à jets
rotatifs
Rotorspridare


Markera på din ritning var spridarna är placerade

Använd din kompass för att rita in de områden som vattnas av spridarna.
Gör så här:
• Börja med att täcka in hörnen med 90° spridare
• Täck sedan in kanterna med 180° spridare.
3. Mäta tryck och flöde

Water sources
La disponibilité en eau

Tryck anges i kilo per kvadratcentimeter (kg/cm2) eller i bar. Man mäter trycket genom att montera en  manometer på kranen för vattenförsörjningen. Om du inte har en manometer frågar du din vattenleverantör vad trycket är. Ditt system behöver minst 2 kg/cm2 (2 bar) för att fungera korrekt. Om trycket överskrider 5 kg/cm2 (5 bar) behöver du en reduceringsventil.
  Kubikmeterflöde per timme (m^3/h) finns angivet i avtalet med vattenleverantören. Vi rekommenderar dock att du ändå kontrollerar flödet själv: Fyll en tioliters hink med vatten. Använd den kran som befinner sig närmast vattenmätaren. Mät tiden (i sekunder) det tar att fylla hinken.
flow calculation

Pressure loss

4. Kretsschema
Det totala vattenflöde som behövs för bevattningen av din trädgård kan vara större än den mängd vatten som står till förfogande vid vattenförsörjningspunkten.
Det är därför nödvändigt att dela in bevattningssystemet i flera, separata zoner.
Varje zon har en rörkrets
Kretsarna styrs med elektriska ventiler i sekventiell följd.


Varför behövs många kretsar ?

débitOm samtidig användning av hela systemet kräver 9m^3/h, och vattenmätaren eller bevattningspumpen endast levererar 3m^3/h:
découpage du
débit

• Flödet som behövs för bevattningen måste delas med tre:
découpage du
débit découpage du débit découpage du débit

• Tre kretsar behövs. Varje krets drivs med en elektrisk ventil.
• De tre elektriska ventilerna kommer att arbeta i sekvenser och då i ordningsföljd...

temps d'arrosageBevattningsperiod.
I genomsnitt behövs sex liter per kvadratmeter och dag när gräsmattor ska vattnas på sommaren.
I en modern installation ger ett rotorspridarsystem cirka tolv liter per kvadratmeter och timme.
Ett pop-up spridarsystem ger cirka 40 liter per kvadratmeter och timme.

Beräkningsformel
Antal kretsar = totalt flöde för varje spridartyp/tillgängligt flöde.
Blanda inte pop up- och rotorspridare i samma krets. De har olika verkningsgrader.
• Pop up-spridare: 7 till 8 mn / dag
• Rotorspridare: 20 till 30 mn/dag

5. Färdig ritning

• Tag med din färdiga planritning till din Rain Bird representant.

• "Best of Irrigation Residential Design"  utför alla hydrauliska beräkningar avseende tryck och flöde, och placerar automatiskt ut spridarna.

• Programvaran sammanställer automatiskt en materiallista och beräknar materialkostnaderna.

• Du kan vara säker på att ingenting glöms bort  Din färdiga ritning från "Best of Irrigation Residential Design"  
  Your final plan by "Best of Irrigation Residential Design" 

Plan de votre installation par le logiciel BIRD

SUMMERING: DIN INSTALLATION I FEM STEG

1 - Sammanställa en planritning över din trädgård och lägga över ritningen på ett nytt rutark.
2 - Välja spridare baserat på den yta som ska bevattnas.
3 - Mäta tryck och flöde.
4 - Dela in bevattningssystemet i flera, separata kretsar baserat på det vattenflöde och det tryck som finns att tillgå.
5 - Tag med den färdiga planritningen till din Rain Bird representant.

Om Rain Bird | Referenser | Pressområde | Karriär | Kontakta oss | Användningsvillkor

Underhåll av bevattning - Trädgårdsbevattning - Municipale bevattning - Bevattning på idrottsplatser - Bevattningsutbildning - service av bevattning